Gruvan i Edsele

Nordväst om Edsele ligger Västernorrlands största kvarts- och fältspatbrott.

Gruvan ligger förhållandevis avsides. Den kan nås via skogsbilvägar från två håll. Skogsbilvägen från Ramneå är lämpligaste vägvalet sett till vägstandarden. Några kilometer från gruvan finns en vägbom som mestadels är öppen.

Var försiktig när ni går – lätt att halka på lösgruset!

Vid låst vägbom kan nyckel lånas  efter kontakt med ägaren av Edsele såg (tel nr 0623-203 70).

Webbsidawww.edsele.se
Bilden har jag tillåtelse att använda från Ann Christine Ericsson

Comments are closed.