Gruvan i Edsele

Nordväst om Edsele ligger Västernorrlands största kvarts- och fältspatbrott.

Gruvan ligger förhållandevis avsides. Den kan nås via skogsbilvägar från två håll. Skogsbilvägen från Ramneå är lämpligaste vägvalet sett till vägstandarden. Några kilometer från gruvan finns en vägbom som är öppen juli och augusti.
Frågor vid låst vägbom hänvisas till Edsele Såg 0623-203 70.

Var försiktig när ni går – lätt att halka på lösgruset!

Webbsidawww.edsele.se
Bilden har jag tillåtelse att använda från Ann Christine Ericsson

Comments are closed.