Skadoms plantskola

Vi har producerat skogsplantor sedan 1960, som säkrar återväxten i Mellannorrlands skogar. Här odlas också potatis sedan 60-talet med samma fokus nu som då- en smakrik potatis av god kvalitet.

Vi bedriver även klassiskt jordbruk i form av hö- och stråsädodling. Markerna betas av några nötkreatur och ca trettiofem tackor plus lamm. Det finns också hästar, några höns, grisar, katter, kaniner och hundar på gården.

Webbsidahttp://www.skadom.se/

Comments are closed.