Rullskidor

Asfalterade rullskidbanorna i Sollefteå är mycket varierande och med längder från 800 meter till den längsta banan som mäter 5400 m. Banbredden är som minst 3 meter.

I Junsele finns en 3 kilometers asfalterade rullskidbana.

Webbsida

https://www.solleftea.se/upplevagora/fritid/idrottsaktiviteter/skidor.4.34c1d99f1399b9f18f97011.html

Comments are closed.