28 juli – Sollefteå Pride

Sollefteå Pride är ett samarrangemang och som avsändare står RFSL Västernorrland, Ungdomsdelegationen i Sollefteå och Nipyran.

 

Källor:

https://www.facebook.com/sollepride/

http://sollefteapride.se

Comments are closed